Menü
Your Cart

Öğrenen Profili

IB eğitimi nedir?

Uluslararası Bakalorya’nın (IB) öğrenen profili, akademik başarının ötesine geçen geniş bir dizi insan yeterliliği ve sorumluluğunu tanımlar. Öğrenenlerin, okul topluluğunun bütün üyelerinin, kendilerine, başkalarına ve çevrelerindeki dünyaya saygı duymalarına yardımcı olmaya kendilerini adadıklarını gösterir.


Uluslararası Bakalorya Programı Öğrenen Profilini aşağıdakiler gibi tanımlar:

1. INQUIRER/ ARAŞTIRAN-SORGULAYAN: Doğal meraklarını geliştirirler. Sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakları ömür boyu sürer.
2. KNOWLEDGEABLE/BİLGİLİ: Yerel ve küresel önemi olan kavramları, fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, kapsamlı ve dengeli dağılmış disiplinler hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.
3. THINKER/DÜŞÜNEN: Karmaşık sorunları fark etmek ve sorunları çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada sorumluluk alırlar. Mantığa ve ahlaka uygun kararlar verirler.
4. COMMUNICATOR/İLETİŞİM KURAN: Bilgileri, düşünceleri birden fazla dilde yaratıcı biçimde, kendine güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla algılar, ifade ederler. Başkalarıyla etkin ve istekli biçimde çalışırlar.

5. PRINCIPLED/İLKELİ: Doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet ve adalet duyguları ile hareket ederler. Bireylerin, toplulukların ve toplumların onuruna saygılıdırlar. Kendi davranışlarının ve bunların sonuçlarının sorumluluğunu üstlenirler.

6. OPEN MINDED/AÇIK FİKİRLİ: Kendi kültürlerini ve kişisel tarihlerini bilir ve takdir ederler Diğer bireylerin ve toplumların bakış açılarına, değerlerine ve geleneklerine açıktırlar. Farklı bakış açılarını bulmaya ve değerlendirmeye alışıktırlar ve bu konudaki tecrübelerini geliştirmeye isteklidirler.
7. CARING/DUYARLI: İnsanların gereksinimleri, duyguları konusunda hassastırlar ve saygılıdırlar. Kendilerini başkalarının yerine koyabilirler. Toplumsal hizmete yönelik kişisel bağlılık duygusu taşırlar ve başkalarının yaşamları ile çevre üzerinde olumlu bir etki yaratmaya çalışırlar.
8. RISK TAKER/RİSKİ GÖZE ALAN: Alışılmadık durumlara ve belirsizliklere cesaretle ve düşünerek yaklaşırlar. Yeni görevleri, fikirleri ve stratejileri keşfetmek için gerekli bağımsız ruha sahiptirler. İnandıklarını savunurken cesur ve anlaşılır olmaya özen gösterirler.
9. BALANCED/DENGELİ: Kendilerinin ve başkalarının sağlığı açısından zihinsel, bedensel ve duygusal dengenin önemini bilirler.
10. REFLECTIVE/ DÖNÜŞÜMLÜ-DÜŞÜNEN (YANSITAN): Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini, öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirme becerisine sahiptirler.