Menü
Your Cart

Uluslararası Bakalorya Programı Amaçları

Öğrencileri üniversite ve sonrasına en iyi şekilde hazırlamayı hedefleyen IB, “uluslararası” sıfatını taşıyan tek eğitim programı. Programın gerekliliklerini yerine getirip merkezi bitirme sınavında başarılı olan öğrenciler, üniversite eğitimi ve sonrasında hayat boyu öğrenmenin gerektirdiği öz disiplini edinirler.

Ayrıca öğrencilerin:
● Zamanlarını en verimli biçimde kullanarak kendilerine en uygun çalışma yöntem ve tekniklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı,
● Araştırma yapma becerilerini geliştirmeyi,
● Yazma yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı ve böylece etkili, akıcı bir dille düzyazı, makale ve deneme türünde yazılar yazabilir, sözlü yorumlar sunabilir düzeye gelmelerini,
● Bağımsız ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi,
● Bireysel gelişimlerine, okullarına, toplumlarına ve çevreye duydukları sorumluluk bilincini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

IB Diploma Programı, yukarıda sayılan avantajların dışında akademik dürüstlük ilkesi ile çok yönlü, araştırmayı seven, meraklı, yaratıcı, sorumluluk sahibi ve belki de her şeyden önemlisi, okuyan-yazan insanlar yetiştirilmesini sağlamaktadır.