Menü
Your Cart

TÖZOK IB Komisyonu


IB Komisyonu

IB Komisyonu, Türkiye’deki IB okullarının iletişimi, işbirliği, geliştirilmesi ve desteklenmesi açısından kurulmuş olup, Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK)’ne üye okullar arasından ve IB alanında deneyimli gönüllü temsilcilerinden oluşmaktadır. TÖZOK, üyesi olan okullarına e-posta yoluyla komisyon üyeleri seçim içini davette bulunur. Komisyonda görev almak isteyen gönüllü temsilciler TÖZOK tarafından belirli kriterler çerçevesinde (örn. farklı IB programları bilgisi ve deneyimi, farklı iller ve okullar temsilciliği vb.) seçilir ve her eğitim-öğretim yılı başında TÖZOK tarafından yenilenir.Komisyon Üyeleri

Cenk EYÜBOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Jale ONUR
Komisyon Başkanı
Mine ERİM
Komisyon Başkan Yardımcısı
Oğuz GÜNENÇ
Komisyon Üyes
Elvan TONGAL
Komisyon Üyesi
Metin FERHATOĞLU
Komisyon Üyesi
Ebru BEKİL
Komisyon Üyesi
Dr. Akın METLİ
Komisyon Üyesi
Ceni ALPANDA
Komisyon Üyesi
Nur ŞAHİN
Komisyon Üyesi
A. Serenay TARHAN GÜLER
Komisyon Üyesi
Serap SARIGÜL HAZAR
Komisyon Üyesi
Gülçin CIRIK DOĞRAMACI
Komisyon Üyesi
Dr. Bülent İNAL
Komisyon Üyesi
Esra ÖZTERMİYECİ
Komisyon Üyesi
Nida KORKMAZ
Komisyon Üyesi
Yasemin SARIHAN
Komisyon Üyesi
 

 

Sorumluluk ve Görev Alanları

  • Komisyon, Türkiye’deki IB Okulları ile MEB arasında iletişim görevini üstlenir.
  • Komisyon, Türkiye’deki IB Okullarını temsil ederek, IB ve Okullar arasında iletişim görevini üstlenir.
  • Komisyon, Türkiye’deki IB Okullarının işbirliği içinde olmasını sağlamak üzere, IB müdürler ve koordinatörler toplantılarının etkili geçmesine yönelik yönlendirmede bulunur.
  • Komisyon, iki yılda bir gerçekleştirilen IB Günü etkinliğinin etkili geçmesine yönelik yönlendirmede bulunur.
  • Komisyon, Türkiye’deki IB Okullarının paylaşmış olduğu ortak deneyim, zorluklar, fırsatlar ile ilgili değerlendirmede bulunur. Bu değerlendirmeler sonrası, Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK), IB ve MEB’e ilgili konular hakkında görüş, öneri ve geribildirimleri paylaşır.


IB Komisyon Toplantıları

IB Komisyonu, bir eğitim-öğretin yılı içerisinde yılda en az dört kez olağan toplantılarını IB müdürler ve koordinatörler toplantıları öncesinde gerçekleştirir. Olağan toplantılarının yanı sıra, komisyon uzaktan veya yüz yüze olarak ilgili gündemler için olağan dışı toplantıları gerek duyulduğu takdirde gerçekleştirir. Olağan ve olağan dışı gerçekleşecek olan toplantılar öncesi, komisyon üyeleri Türkiye Özel Okullar Birliği ve IB Komisyon Başkanı tarafından toplantıya e-posta yoluyla davet edilir. İlgili toplantı davetinde, toplantıda görüşülecek konular içeriği komisyon üyelerinin ön hazırlık yapması için kendilerine bildirilir. Gerek duyulduğu ve komisyon başkanınca uygun görüldüğü takdirde, komisyonun toplantılarına misafir katılımcılar (IB Bölge temsilcisi, MEB yetkililer gibi) ilgili gündem hakkında görüş ve öneri bildirmek üzere toplantıya katılabilirler. Tüm toplantılar etkileşimli bir şekilde gerçekleşir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanağa yazılır. Toplantı sonrası, ilgili tutanak komisyon üyeleri ile elektronik olarak paylaşılır.