Menü
Your Cart

Öğretim ve Öğrenim Yaklaşımları

Diploma Programı boyunca öğretme ve öğrenme yaklaşımları, öğretme ve öğrenme ortamına nüfuz eden özel stratejileri, becerileri ve tutumları ifade eder. Öğrenci profili özellikleriyle özünden bağlantılı olan bu yaklaşımlar ve araçlar, öğrenci öğrenmesini geliştirir ve öğrencilerin Diploma Programı değerlendirmesi ve bundan sonraki sürece hazırlanmasına yardımcı olur.

Diploma Programında öğretme ve öğrenme yaklaşımlarının amaçları şöyledir:
● Öğretmenlerin hem öğrencilerin öğretmeni hem de içerik öğretmenleri olmasını sağlamak,
● Öğretmenlerin, öğrencilerin yapılandırılmış sorgulama ve daha eleştirel ve yaratıcı düşünme ile daha anlamlı bir şekilde meşgul oldukları öğrenme deneyimlerini kolaylaştırmak için daha net stratejiler oluşturmalarını sağlamak,
● Hem tekil konuların amaçlarını güçlendirmek (onları dersin amaçlarından öteye taşımak) hem de önceden izole edilmiş bilgiyi (öğrenme eşzamanlılığı) ilişkilendirmek,
● Öğrencileri okuldan ayrıldıktan sonra aktif olarak öğrenmeye devam etmelerini sağlayacak çeşitli belirgin beceriler geliştirmeye teşvik etmek ve sadece daha iyi notlarla üniversiteye kabul edilmelerini sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yükseköğretim ve sonrasındaki başarıya hazırlanmalarına yardımcı olmak,
● Öğrencilerin Diploma Programı deneyiminin tutarlılığını ve uygunluğunu daha da arttırmak idealizm ve uygulanabilirlik ile harmanlanarak, okulların IB Diploma Programı eğitiminin ayırt edici özelliklerini tanımlamalarına olanak sağlamak,
● Öğrenmeye yönelik beş yaklaşım (düşünme becerileri, sosyal beceriler, iletişim becerileri, öz yönetim becerileri ve araştırma becerileri geliştirme) ve öğretime yönelik altı yaklaşım (sorgulamaya dayalı, kavramsal olarak odaklanmış, bağlamsallaştırılmış, işbirlikçi, farklılaştırılmış ve değerlendirme yoluyla bilgilendirilmiş öğretim), IB pedagojisini destekleyen temel değerleri ve ilkeleri kapsar.